Eldrimner

2021-09-12T20:18:35+00:00

Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, hjälper mathantverkare – i starten såväl som i utvecklingen av företag – genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att det svenska mathantverket ska blomstra.

Torsta Gård

2021-09-12T20:12:06+00:00

Kunskapscentrum för de gröna näringarna Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringar. Här finns utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Torsta arbetar med företags- och landsbyggdsutveckling samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö.

Till toppen