Project Description

Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, hjälper mathantverkare – i starten såväl som i utvecklingen av företag – genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att det svenska mathantverket ska blomstra.