Project Description

Kunskapscentrum för de gröna näringarna

Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringar. Här finns utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Torsta arbetar med företags- och landsbyggdsutveckling samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö.